Systémy pracující na principu rozdílu tlaků ve vícepodlažních budovách.

Moderní stavitelství jsou mj. zařízení a systémy zajišťující bezpečnost uživatelů v případě požáru. Tyto systémy musí splňovat přísné požadavky v oblasti účinnosti a spolehlivosti. Firma SMAY, která se aktivně účastní rozvoje řešení v rámci tohoto segmentu, vypracovala po několika měsících zkoušek spolufinancovaných z prostředků Evropské unie inovační v evropském měřítku elektronicky řízený systém k zamezení šíření kouře ve vertikálních a horizontálních únikových cestách v případě požáru. Výzkumné práce a testy nového řešení probíhaly ve spolupráci s vědeckými pracovníky Vysokého učení technického ve Varšavě a Krakově. Jejich cílem bylo vypracovat kompletní systém umožňující zvýšení standardů v oblasti bezpečnosti evakuace z budovy při současném splnění funkčních požadavků uvedených v platných předpisech a normách.

Správná funkčnost a účinnost systémů požárního odvětrání mají neobyčejný význam v případě výškových budov, kde zahájení záchranných akcí z vně je ztížené nebo v určitých případech nemožné.

Ideou funkce systémů pracujících na principu rozdílu tlaků – Pressure differential systems(PDS) je vytvoření a kontrola rozdílu statického tlaku zajišťujícího udržení únikových cest bez kouře a zajištění nasměrovaného toku vzduchu otevřenými únikovými dveřmi, nezávisle na výšce budovy a aktuálních parametrech prostředí, např. teploty venkovního vzduchu, rychlosti a směru větru. Drtivou většinu současně používaných řešení tvoří přetlakové systémy, jejichž úkolem je vytvořit a udržet v chráněném prostoru danou hodnotu statického přetlaku vůči zóně zasažené požárem. Obvykle jsou schodiště, výtahy a požární předsíně chráněna přetlakově, avšak lze také použít řešení z této skupiny k zamezení šíření kouře v horizontálních únikových cestách. Správně navržené systémy pracující na principu rozdílu tlaků by měly umožnit vytvoření stabilního rozložení statického tlaku v chráněném prostoru bez ohledu na výšku budovy, proměnlivost venkovní teploty, rychlost a směr větru. Kromě výběru odpovídajícího řešení pro danou budovu a výběru jeho technických parametrů k zajištění správné účinnosti celého systému je nezbytné splnit řadu dalších požadavků, které jsou často pomíjeny mnoha projektanty či také ignorovány investory. Pro veškerá přetlaková zařízení v oblasti požárního odvětrání je nezbytné nejenom určit potrubní síť a umístění otvorů pro přívod vzduchu, ale zásadní význam má rovněž zajištění odvedení vzduchu ze zasaženého podlaží požárem. Zhotovení správného projektu zařízení pro požární odvětrání vyžaduje provedení analýzy v rámci celé budovy, která tvoří soustavu vzájemně hydraulicky propojených prostorů.

Uplynulý rok přinesl také mnoho změn vyplývajících z prací provedených Evropským výborem pro normalizaci (CEN), jejichž cílem je zpracování novelizovaných norem EN 12101-6 a 12101-13. Tyto dokumenty mají zohledňovat současnou situaci na trhu systémů požárního odvětrání při mimořádném zohlednění problémů, které jsou doposud brány okrajově, jako je např.: přetlakové zabezpečení schodišť výškových budov. Firma SMAY díky znalostem a praktickým zkušenostem spojenými s realizací mnoha rozličných objektů se aktivně účastní na těchto pracích. Ve snaze zajistit co největší úroveň bezpečnosti v budovách v případě požáru a zaručit spolehlivost nabízených řešení, SMAY – jako jeden z prvních výrobců v Evropě sestav zařízení pracujících na principu rozdílu tlaků – prozkoumal zařízení série iSWAY-FC® a systém SAFETY WAY® v nezávislé Laboratoři průmyslové aerodynamiky (I.FI.) v Aachen na základě požadavků testovací procedury, která je součástí návrhu normy EN 12101-6. Získané výsledky potvrdily účinnost řešení jak u funkčních požadavků, tak i také, což je velice důležitá informace, z hlediska zvolených kritérií spolehlivosti. Zde je třeba zdůraznit, že vypracované zprávy a kladné posudky německých odborníků, jsou nejlepší odpovědí na řadu pochybností a kontraverzí, které doprovázely zavedení elektronicky ovládaného zařízení na polský trh. V perspektivě nejbližších měsíců můžeme očekávat zavedení unifikované výzkumné procedury pro všechny druhy zařízení pracujících na principu rozdílu tlaků a zpřísnění požadavků v oblasti provádění přejímacích zkoušek, což Vám a sobě přeji.

Firma SMAY vypracovala následující řešení v oblasti zamezení šíření kouře ve vertikálních a horizontálních únikových cestách v případě požáru:

iSWAY-FC® – série kompaktních větracích jednotek, které díky nevelkým rozměrům a široké škále použitých ventilátorů lze prakticky používat ve všech typech stavebních objektů, jejichž výška nepřekračuje:

- 30 metrů (norma PN-EN 12101-6),

- 55 metrů (instrukce ITB č. 378/2002),

- 65 metrů (norma NFPA® 92A).

SAFETY WAY® - sestavený z příslušně konfigurovaných sestav jednotek iSWAY-FC® a určený pro použití v budovách, ve kterých z hlediska stabilizace tlaku má zásadní význam komínový efekt a průtokové odpory vzduchu. Tento systém by se měl používat v budovách:

- nad 30 metrů výšky (podle normy PN-EN 12101-6),

- nad 55 metrů výšky (instrukce ITB č. 378/2002),

- nad 65 metrů výšky (americká norma NFPA® 92A).

Jako jediné v Polsku řešení iSWAY-FC® / SAFETY WAY® splňují doslova tři kritéria zařízení pracujících na principu rozdílu tlaků, která jsou nezbytná k zajištění bezpečné evakuace v případě požáru:

- vytvoření a udržení v prostorách schodiště stabilní hodnoty přetlaku vůči podlaží zasaženého požárem;

- udržení minimální rychlosti nasměrovaného toku vzduchu otevřenými únikovými dveřmi mezi schodištěm (požárních předsíní) a chodbou na schodišti zasaženém požárem ;

- kontrolu maximální hodnoty rozdílu tlaků na obou stranách únikových dveří tak, aby maximální síla nezbytná k otevření dveří, měřená na klice, nepřekračovala hodnotu 100 N.

Velice důležité je to, že řešení firmy SMAY jako aktivní systémy nezůstávají pozadu k dynamicky měnícím se parametrům okolního prostředí a splňují výše uvedené požadavky po celý rok v polských povětrnostních podmínkách, což je nepochybně odlišuje od konkurence.

Účinnost uvedených řešení byla ověřována od roku 2008 v rámci výzkumného a zaváděcího projektu a řady laboratorních testů rovněž při použití nejmodernější počítačové techniky dynamiky tekutin (CFD). Testy se prováděly na oddělení výzkumu a výpočtu CFD a ve zkušební laboratoři firmy SMAY. Zároveň byly provedeny unikátní v celostátním měřítku polygonní zkoušky na skeletu skutečné kancelářské budovy (23 podlaží, výška 90 metrů). Při zkouškách byly využity nejmodernější vymoženosti měřicí techniky splňující formální požadavky kladené na tato měření při použití precizních měřicích přístrojů s vysokou přesností. Díky provedeným zkouškám byla nejen jednoznačně potvrzena účinnost vypracovaných řešení, ale dodatečně vypracován algoritmus řízení v závislosti na aktuálních parametrech okolního prostředí a scénáře evakuace. Kromě toho firma SMAY provedla řadu dobrovolných zkoušek v nezávislých laboratořích, jejichž výsledky nad veškerou pochybnost potvrdily účinnost nabízených řešení.

Prioritou v průběhu realizace výzkumného programu bylo zajistit co nejvyšší úroveň spolehlivosti a účinnosti podle následujících norem a standardů:

instrukce ITB č. 378/2002. Projektování systémů požárního odvětrání únikových cest ve vysokých a výškových budovách;

- NFPA® 92A - Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences;

Norma PN-EN 12101-6: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků. Sestavy zařízení.

Zejména velký důraz byl kladen, aby systémy pracující na principu rozdílu tlaků splnily veškeré požadavky normy PN-EN 12101-6. Systém SAFETY WAY® jako jediný v Evropě splňuje doslova všechny požadavky této normy.

Firma SMAY na základě získaných zkušeností poskytuje komplexní služby a podporu architektům, projektantům a znalcům v oboru požární bezpečnosti na každé etapě realizace investice, a to od vypracování koncepce, provedení projektu a počítačové simulace až po montáž, spuštění a kalibraci zařízení v budově.

Firma SMAY jako jeden z nejmodernějších výrobních závodů v Polsku má projekční kancelář, oddělení výzkumu a rozvoje s profesionální zkušební laboratoří a kvalifikované servisní skupiny. Dále zaměstnává čtyři doktory technických věd, kteří tvoří spojovací můstek mezi inženýrskou prací a světem vědy zastoupeným řadou vysokých škol, ke kterým zejména patří: Vysoké učení technické v Krakově, Varšavě, Slezsku a Wroclawi. Firma SMAY se rovněž aktivně účastní globálního rozvoje vzduchotechniky, a proto má své stálé zastoupení v Evropském výboru pro normalizaci (CEN) a Americké asociaci inženýrů v oboru vytápění, chlazení a klimatizace HVAC (ASHRAE).

Smay Sp. z o.o.

Marek Maj

ELECTRONICALY CONTROLLED AIR TRANSFER:

- Version EN

STACK EFFECT/SYSTEM SAFETY WAY:

- Version EN (LONG)

- Version EN (SHORT)

SAFETY WAY PŘÍRUČKA


RSSRSS

Novinky

13. 05. 2013

NOVÉ VÝROBKY - OPN, OPP, KRP 4

Nově Vám nabízíme produkty OPN, OPP a KRP 4. Více v sekci Produkty - Ostatní prvky. 
18. 10. 2012

NOVÉ VÝROBKY: CSO - WSO

Nově Vám nabízíme produkty CSO a WSO. Více v sekci Produkty - Vzduchotechnické mřížky a žaluzie. 

Archiv novinek

Věděli jste že...

Vám nebudeme účtovat dopravu při jednorázovém odběru zboží nad 30.000 Kč bez DPH v České republice. 

Ceny přepravy při objednání za méně než 30.000 Kč bez DPH nepřekračují platný ceník přepravní služby  EXPRES VAN s.r.o..

Nejsou účtovány žádné další poplatky, jako je například balné.

 © 2017, Vzduchotechnika Vyskočil s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing